Kontaktní formulář


Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím formuláře nebo emailu marketing@minerva-is.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Jeho vyslovením souhlasíte s tím, aby společnost Minerva Česká republika, a.s. zpracovávala a využívala Vaše osobní údaje (jméno a přímení, kontaktní údaje e-mail a telefon) pro potřeby péče o zákazníky a zasílání vybraných obchodní sdělení.

Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu a telefonického kontaktu.

Upozorňujeme, že pokud nám souhlas se zpracováním a správou Vaších osobních údajů neposkytnete, nebudeme Vám moci zasílat newslettery a další výše uvedené informace, k jejichž odběru se registrujete. Je tedy zcela na Vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete elektronicky přijímat.

Další podrobnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů ze stran společnosti Minerva a vašich práv jsou k dispozici ZDE.